093-584-9774  |  Add Friend

0item(s)

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

Product was successfully added to your shopping cart.

ติดต่อเรา

(จันทร์-ศุกร์ 8:00-17:00 กรุณาโทรนัดหมายก่อนเข้ามาที่ร้าน)

GPS : 13.716284, 100.489102

Tel : 093-584-9774 (จันทร์-เสาร์ 8:00-17:00)

Email : TES@thaielecshop.com

  • *หากต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย กรุณากรอกรายละเอียดสินค้าที่ต้องการเป็นตัวแทน พร้อมแนบเอกสารทะเบียนร้านค้าหรือ ภพ20"
    *หากต้องการเป็นช่างไฟ-ช่างติดตั้งประจำ กรุณาแนบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (License)

    *หากต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย กรุณากรอกรายละเอียดสินค้าที่ต้องการเป็นตัวแทน พร้อมแนบเอกสารทะเบียนร้านค้าหรือ ภพ20"
    *หากต้องการเป็นช่างไฟ-ช่างติดตั้งประจำ กรุณาแนบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (License

* ฟิลด์ที่จำเป็น